COGEL

COGEL biedt als officiële STEM-academie workshops, kampen, producten en diensten aan rond informatica, techniek, wetenschap,…

Het doel is enerzijds om kinderen al op jonge leeftijd te laten proeven van technologie en techniek, om hen zo mee voor te bereiden op een steeds vernieuwende maatschappij. Anderzijds kan je bij COGEL ook terecht voor o.a. ICT-ondersteuning en leuke (gepersonaliseerde) producten!

Het huidige aanbod vind je op deze site, maar neem zeker contact op bij vragen of bij nood aan een aangepast aanbod/programma!