Micro:bit Auto programmeren

Beschrijving: De Micro:bit is een microcontroller, een soort minicomputer.
Tijdens deze workshop leer je eerst deze Micro:bit programmeren zodat je lampjes kan laten branden, teksten laten verschijnen, geluiden maken, sensoren gebruiken,…
Daarna gebruik je de Micro:bit om een autootje aan te sturen.

Richtleeftijd: 10-18 jaar

Kostprijs:  €150 voor een groep van maximum 20 deelnemers, gedurende 3 uur.

Extra verbruikskosten: Bij deze workshop zijn geen extra verbruikskosten per persoon.

Boeken: Neem contact met ons op om deze workshop te boeken.

Categorie: